- Sản phẩm truy xuất được nguồn gốc sản xuất
- Trên 10 năm kinh nghiệm về trồng nấm
- Thời gian trồng nấm đủ để lượng bào tử phát triển nhiều nhất (nấm linh chi đỏ giống Việt 3-3.5 tháng, nấm linh chi đỏ giống Nhật 6 tháng)
- Tiêu chí 3 KHÔNG: không thuốc bảo vệ thực vật, không hóa chất, không chất bảo quản.
- Nguồn nguyên liệu đầu vào được kiểm soát, kiểm định trước khi đưa vào sản xuất, giúp ĐẤT THÉP đảm bảo được chất lượng của toàn quá trình sản xuất. 

- Được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP theo số 4172/2019/BQLATTP-HCM

Ant Green
0985092331
Hỗ trợ mua hàng